Obróbka galwaniczna

Galwanizacja polega na nanoszeniu powłoki metalowej na powierzchnię przy pomocy specjalistycznej technologii. Obróbka ta polega na zmniejszeniu bezpośrednich i pośrednich strat wskutek korozji metali, czyli procesów niszczenia ich struktury pod wpływem środowiska (np. powietrze, gazy przemysłowe, woda słodka i morska, grunt, w tym gleba). Działania są podejmowane na etapie:

  • projektowania urządzeń i instalacji np. wybór materiałów konstrukcyjnych (np. stal kwasoodporna, stal żaroodporna),
  • projektowanie urządzeń i instalacji (np. konstrukcja reaktorów i rurociągów, metody łączenia elementów, wybór systemu ochrony przeciwkorozyjnej)
  • eksploatacji chronionych urządzeń i konstrukcji – np. osuszanie i oczyszczanie powierzchni narażonych na korozję,
  • odnawianie izolacyjnych powłok ochronnych (np. malarskich),
  • modyfikowanie składu środowiska (np. inhibitory),
  • kontrola i regulacja systemów aktywnej elektrochemicznej ochrony przeciwkorozyjnej

Aby zapewnić aktywną ochronę przed korozją elektrochemiczną, można stosować odrębne elektrody, umieszczane w środowisku korozji, lub takie powłoki metaliczne, które powodują katodową polaryzację metalu chronionego lub polaryzację anodową – w przypadkach, gdy chroniony metal ulega pasywacji. W przypadku, gdy zastosowane będą odrębne elektrody (katody lub anody) stosowane są systemy z elektrodami trwałymi, zasilane z zewnętrznego źródła napięcia, lub protektory – wymienialne elektrody z materiału korodującego w kontakcie z metalem chronionym (system bez zewnętrznego źródła napięcia)

Aby przeprowadzić proces galwanizacji, należy dokładnie oczyścić i odtłuścić elementy w ramach przygotowania ich do elektrolizy. Następnie przeprowadzana jest kąpiel galwaniczna, która polega na zanurzeniu danego przedmiotu w elektrolicie, który zawiera jony metalu (kąpiel galwaniczna). W ten sposób powstanie powłoka. Prąd stały, który przepływa przez elektrolit sprawia, że jony metalu powłokowego osadzają się na elemencie poddanym galwanizacji. Prąd stosowany w procesie galwanizacji powinien mieć odpowiednia gęstość. Zatem bardzo ważny jest nie tylko skład kąpieli galwanicznej, ale i rodzaj metalu, określenie odpowiednich parametrów dodatkowych, wydajność prądowa oraz temperatura elektrolitu. Nasze elektrolity idealnie spełniają swoje funkcje, a pozostałe akcesoria do kąpieli galwanicznych sprawiają, że proces ten jest jeszcze bardziej efektywny niż wcześniej.