Spawanie

Nasza firma oferuje Państwu również szeroki zakres usług spawalniczych. Spawamy stal, aluminium i stopy aluminium, nikiel i stopy niklu, tytan i stopy tytanu.

Dobrze wykonana usługa spawalnicza to gwarancja bezpieczeństwa i komfortowego użytkowania. Usługi spawalnicze naszej firmy spełniają wszelkie oczekiwania klientów. Dzięki doskonałym kwalifikacjom naszych spawaczy, którzy kierują się precyzją i dokładnością, zdobyliśmy zaufanie przez kontrahentów z wielu miast Polski oraz z zagranicy. Jedną z zalet naszej firmy jest świadomość pracowników odnośnie spawania jakościowego, które stanowi o bezpieczeństwie wszystkich łączonych konstrukcji i urządzeń, a przede wszystkim osób z nich korzystających. W celu zapewnienia profesjonalnego wykonawstwa i trwałości końcowego rezultatu, przeprowadzamy kontrolę jakości spoin.

Posiadamy profesjonalne zaplecze techniczne wraz nowoczesnymi przyrządami spawalniczymi. Realizujemy usługi spawalnicze zgodnie z powierzoną lub wykonaną przez nas dokumentacją, zarówno z własnych jak i dostarczonych przez klienta materiałów. Dysponujemy profesjonalnymi narzędziami pozwalającymi na wykonanie złożonych konstrukcji.

METODY SPAWANIA

Spawanie gazowe 311 – najczęściej przy spalaniu acetylenu w temperaturach do 3100 °C, stosowane jest do spajania blach o grubości od 0,4 mm do 40 mm. Spawanie gazowe polega na stopieniu brzegów łączonych metali za pomocą źródła ciepła w postaci płomienia gazowego (acetylenowo-tlenowego). Spoina powstaje z nadtopionych brzegów łączonego materiału oraz dodatkowego spoiwa (pręta metalowego) stapianego w płomieniu. Spawanie przeprowadza się za pomocą palnika, którego zadaniem jest zmniejszenie w odpowiednim stosunku gazu palnego i tlenu oraz ich spalenie

Spawanie elektryczne 111 – Spawanie łukowe elektrodą otuloną nazywane jest również metodą MMA (Manual Arc Welding) i jest to najstarsza i najbardziej uniwersalna metoda spawania łukowego. W metodzie MMA wykorzystywana jest elektroda otulona, która składa się z metalowego rdzenia pokrytego sprasowaną otuliną. Pomiędzy końcem elektrody a spawanym materiałem wytwarzany jest łuk elektryczny. Zajarzenie łuku ma charakter kontaktowy poprzez dotknięcie końca elektrody do materiału spawanego. Elektroda topi się i krople stopionego metalu elektrody przenoszone są poprzez łuk do płynnego jeziorka spawanego metalu tworząc po ostygnięciu spoinę. Spawacz dosuwa elektrodę w miarę jej stapiania do spawanego przedmiotu tak aby utrzymać łuk o stałej długości i jednocześnie przesuwa jej topiący się koniec wzdłuż linii spawania. Topiąca się otulina elektrody wydziela gazy, które chronią płynny metal przed wpływem atmosfery a następnie krzepnie i tworzy na powierzchni jeziorka żużel, który chroni krzepnący metal spoiny przed wpływem otoczenia. Po odsunięciu elektrody od spawanego przedmiotu łuk elektryczny ustaje i proces spawania zostaje przerwany. Po ułożeniu jednego ściegu żużel należy mechanicznie usunąć.

Metoda TIG 141 – polega na wytwarzaniu łuku elektrycznego za pomocą nietopliwej elektrody wolframowej w osłonie gazu obojętnego. Łuk spawalniczy występujący między nietopliwą elektrodą a materiałem spawanym topi powierzchnię materiału. W spawaniu TIG nie jest konieczne stosowanie materiału dodatkowego. Elementy spawane można łączyć przez przetopienie rowka spawalniczego. Jeżeli jednak stosowany jest materiał dodatkowy, jest on wprowadzany do jeziorka w sposób ręczny, a nie za pomocą uchwytu spawalniczego tak jak w metodzie MIG/MAG. Dlatego w spawaniu TIG, uchwyt spawalniczy posiada zupełnie inną konstrukcję niż uchwyt stosowany w metodzie MIG/MAG. Spoiwo zwykle jest dostępne w postaci drutu (pręta) o długości 1m i odpowiednio dobranej średnicy.

Proces spawania TIG odbywa się w otoczeniu gazu ochronnego chemicznie obojętnego, najczęściej argonu lub helu, wypływającego z dyszy uchwytu elektrodowego. Gaz osłonowy chroni spoinę i elektrodę przed utlenieniem, ale nie ma wpływu na proces metalurgiczny tytan, nikiel i ich stopów.

Metoda 135/136 inaczej zwana MAG (MIG) to metoda spawania drutem litym lub proszkowym. W tej metodzie spawania stosuje się praktycznie dwa rodzaje gazów osłonowych. Gaz aktywny, od którego pochodzi nazwa metody MAG, czyli Metal Activ Gas, oraz gaz obojętny (szlachetny) od którego pochodzi nazwa MIG, czyli Metal Inert Gas.
W metodzie gazów aktywnych najczęściej stosowanym gazem jest dwutlenek węgla CO2 z domieszką argonu Ar. W stosunku 82/12 %. Metodą ta spawa się stal zwyklą.
W drugiej metodzie, która jest wyżej wymieniona, czyli MIG stosowany jest gaz obojętny taki jak Argon (Ar) czy też Hel (H). Jednakowoż najczściej stosuje się przeważnie Argon. Metodą ta spawa sią stal nierdzewna, lub aluminium. Jednak zazwyczaj metoda ta stosowana jest do spawania nieco grubszych elementów.

Galeria