Obróbka skrawaniem


Obróbka skrawaniem metali to podstawowa technika wytwarzania części maszyn, urządzeń oraz przedmiotów użytkowych. Dzięki temu procesowi jesteśmy w stanie nadać obrabianemu przedmiotowi pożądanego kształtu, wymiarów i właściwości warstwy wierzchniej poprzez usunięcie części materiału za pomocą narzędzia skrawającego.
 
W zakresie obróbki skrawaniem możemy zaproponować: toczenie, frezowanie wiercenie, szlifowanie.
 
Do obróbki skrawania metali stosuje się takie obrabiarki jak:

– tokarki, m.in. wielonożowe, kopiarki, półautomaty i automaty tokarskie,
– wiertarki, m.in. stołowe, kolumnowe, promieniowe,
– frezarki, m.in. pionowe i poziome, uniwersalne,
– wytaczarki,
– przecinarki, m.in. taśmowe, włośnicowe, tarczowe,
– przeciągarki,
– szlifierki, m.in. do płaszczyzn, do otworów. 
Rodzaje obróbki skrawaniem:

obróbka ścierna – (wykonywana za pomocą narzędzi skrawających o nieokreślonej liczbie ostrzy i nieokreślonej geometrii – ostrza twardych ziaren materiału ściernego, a wióry powstałe ze skrawania są niewidoczne gołym okiem
obróbka wiórowa – wykonywana za pomocą narzędzi skrawających o określonej liczbie ostrzy i znanej ich geometrii, a wióry powstałe ze skrawania mają określoną postać i są widoczne gołym okiem
obróbka ubytkowa – obróbka, podczas której następuje usunięcie określonej części materiału obrabianego przedmiotu
obróbka obwiedniowa – obróbka skrawaniem, podczas której zarys obrabianego elementu (np. zębów) stanowi obwiednię kolejnych, blisko siebie leżących krawędzi skrawających narzędzia, najczęściej stosowana przy obróbce uzębień kół zębatych.
 
SPOSOBY OBRÓBKI SKRAWANIEM CNC
Obróbka skrawaniem CNC, dzięki połączeniu nowoczesnych układów sterowania wraz z precyzją maszyny, pozwala na bardzo dokładną obróbkę materiałów. Obróbka ta ma na celu nadanie elementom pożądanego kształtu. Obrabiarki CNC, takie jak frezarki, sterowane są przez minikomputer, który umożliwia także wykrywanie oraz naprawę ewentualnych błędów. Obróbka CNC charakteryzuje się przede wszystkim precyzją wykonania, szybkością produkcji oraz niewielkim nakładem pracy.
Podstawowymi sposobami obróbki skrawaniem są:
– toczenie – stosowane do obrabiania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych przedmiotów posiadających kształt brył obrotowych. Obrabiany obiekt wykonuje ruch obrotowy, a nóż tokarski porusza się przesuwa się równolegle do osi obrotu przedmiotu lub prostopadle do niej (może też wykonywać oba te ruchy łącznie), dzięki czemu oddziela warstwy materiału z przedmiotu i nadaje mu pożądany kształt.
– wiercenie – polega na skrawaniu w materiale, w wyniku czego otrzymujemy otwór o kształcie zastosowanego wiertła. Wiertło wykonuje ruch obrotowy, prostolinijny, posuwowy.
– dłutowanie – proces polegający na struganiu otworów mających kształty nieobrotowe, na przykład otwory wielokątne, różnego rodzaju rowki. Elementy są skrawane za pomocą noża umocowywanego do suwaka wykonującego zazwyczaj pionowy ruch posuwowo-zwrotny.
– frezowanie – jest to pewien rodzaj obróbki skrawaniem, który umożliwia obrabianie płaszczyzn, kanalików, uzębień, rowków czy też powierzchni kształtowych. Narzędzie wykonuje ruch obrotowy, a obrabiany przedmiot wykonuje ruch posuwny. Podczas frezowania ostrza narzędzi nie wykonują swojej pracy w tym samym czasie, ale jedno po drugim.
– szlifowanie – jedna z metod obróbki powierzchni, do której wykorzystywane są szlifierki. Czynność ta ma na celu usunięcie naddatku obróbkowego za pomocą ściernic, dzięki czemu powierzchnie obrabianych elementów cechują się małą chropowatością. Jest końcowym etapem obróbki przy użyciu narzędzia ściernego.
 
W zależności od dokładności, kształtu, wymiaru i obrabianej powierzchni rozróżnia się następujące rodzaje obróbki skrawaniem: zgrubna, średnio dokładna, dokładna i bardzo dokładna, zwana wykańczającą.
 
FREZOWANIE CNC
Czym dokładnie jest frezowanie CNC? Jest to pewien rodzaj obróbki skrawaniem, który umożliwia obrabianie płaszczyzn, kanalików, uzębień, rowków czy też powierzchni kształtowych. Narzędzie wykonuje ruch obrotowy, podczas gdy ruch posuwny jest wykonywany przez narzędzie bądź obrabiany przedmiot. Należy pamiętać, że podczas frezowania, ostrza narzędzi nie wykonują swojej pracy w tym samym czasie, ale jedno po drugim.
 
TOCZENIE CNC
Toczenie to sposób obróbki wiórowej(czyli polegającej na usuwaniu nadmiaru materiału), który jest stosowany do obrabiania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych przedmiotów posiadających kształt brył obrotowych. Toczenie polega na oddzielaniu za pomocą noża tokarskiego warstwy materiału z przedmiotu, aby uzyskać pożądany kształt.
 
OBRÓBKA SKRAWANIEM CNC
Ten rodzaj obróbki jest obecnie jedną z najbardziej popularnych metod wytwarzania części maszyn. Metoda ta polega na odcinaniu małych fragmentów od głównej części obradianego przedmiotu. Obróbka skrawaniem CNC jest bardzo precyzyjna, ponieważ wykonywana jest na urządzeniach sterowanych komputerowo.
 
WIERCENIE I GWINTOWANIE
Proces wiercenia polega na skrawaniu w materiale przy użyciu wiertła, w wyniku czego otrzymuje się otwory, najczęściej o przekroju kołowym. Natomiast gwintowanie to obróbka metalu za pomocą skrawania, która możliwia ona kształtowanie zewnętrznych oraz wewnętrznych gwintów. Proponowane przez nas prace przeprowadzamy na profesjonalnych tokarkach, frezarkach, wiertarkach, jak również na szlifierkach do gwintów.
 
SZLIFOWANIE OTWORÓW, WAŁÓW ORAZ PŁASZCZYZNY
Szlifowanie pozwala na zmniejszenie chropowatości danej powierzchni oraz uzyskanie oczekiwanego kształtu i wymiarów przedmiotu. Równocześnie stanowi ono końcowy etap obróbki poszczególnych materiałów. Szlifowanie to bardzo wszechstronny proces, który może być wykonywany w wielu różnych celach. Z tego powodu nasza firma zaopatrzona jest w wiele zróżnicowanych urządzeń, umożliwiających sprostowanie oczekiwaniom klientów.
 
CIĘCIE
Cięcie to proces polegający na rozdzieleniu materiału. Metody cięcia równią się ilością zużytej energii, wielkością ubytku materiału, szybkością cięcia, wpływem cieplnym na cięty metal, jakością ciętych krawędzi. Nasza firma oferuje między innymi cięcie laserowe, termiczne i tlenowe blach.
 
OBRÓBKA CIEPLNA
Obróbka cieplna materiałów metalowych polega przede wszystkim na nagrzewaniu, wygrzewaniu i chłodzeniu. Celem stosowania operacji i zabiegów obróbki cieplnej jest np. zmiana własności mechanicznych i plastycznych poprzez zmianę struktury. Operacje te przeprowadza się również z zastosowaniem dodatkowych czynników np. obróbki mechanicznej lub chemicznej.
 
REGENERACJA MASZYN
Wiele narzędzi i elementów maszyn zużywa się znacznie szybciej niz pozostałe części. W związku z tym podejmujemy działania mające na celu przywrócenie właściwości użytkowych częściom zużytym lub uszkodzonym. Zapewniamy bardzo precyzyjną regenerację maszyn oraz ich elementów, tak, aby zregenerowany element wciąż pasował do linii produkcyjnej i działał dokładnie tak samo
 
KOŁA ZĘBATE
W związku z szybką zużywalnością kół zębatych, oferujemy usługi ich regeneracji. Cechujemy się możliwością rekonstrukcji i odtworzeń na podstawie dostarczonych przez klientów wzorów różnych rodzajów kół zębatych. Dzięki zróżnicowanych maszynom i narzędziom przeprowadzamy profesjonalną regenerację polegającą przywracaniu danej części do stanu używalności.
 
REGENERACJA WAŁÓW I TULEI
Na podstawie danych technicznych oraz przekazanych nam wymiarów, regenerujemy wały i tuleje. Polega ona na napawaniu oraz usunięciu zbędnego naddatku przez obróbkę skrawaniem. Regeneracja oraz modyfikacja wykonywana jest według określonej prośby i projektów klienta.
 
OBRÓBKA GALWANICZNA
Proces ten polega na nanoszeniu powłoki metalowej na powierzchnię danego elementu przy pomocy specjalistycznej technologii, którą dysponujemy. Dzięki temu powierzchnia zyskuje żądane właściwości technologiczne bądź ochronne, które zapewniają większą trwałość materiałów – zapobiegają między innymi ścieraniu czy korozji.